Obvezni ispiti državne mature (ljetni rok)
 Ispiti
Prag prolaznosti

Izborni ispiti državne mature (ljetni rok)

Ispiti

Informatika
Psihologija
Sociologija
Logika
Etika
Fizika
Biologija
Kemija
Geografija
Povijest
Vjeronauk
Likovna umjetnost
Glazbena umjetnost
Filozofija
Politika i gospodarstvo

Prag prolaznosti

Informatika
Psihologija
Sociologija
Logika
Etika
Fizika
Biologija
Kemija
Geografija
Povijest
Vjeronauk
Likovna umjetnost
Glazbena umjetnost
Filozofija
Politika i gospodarstvo

Izborni ispiti državne mature prevedeni na srpski jezik (ljetni rok)

Izborni ispiti državne mature prevedeni na talijanski jezik (ljetni rok)

Izborni ispiti državne mature prevedeni na mađarski jezik (ljetni rok)

Preliminarna prezentacija o razultatima državne mature